Wat is hoogsensitiviteit?

Hoogsensitiviteit is een karaktereigenschap. Je wordt ermee geboren. Net zoals de één geboren wordt met veel muzikale aanleg, worden anderen geboren met een fijngevoelig zenuwstelsel, waardoor prikkels uit de omgeving een diepere indruk maken en ze meer tijd en rust nodig hebben om deze te verwerken. Hoogsensitiviteit kan als een last of kwaliteit ervaren worden, afhankelijk van de manier hoe ermee wordt omgegaan door ouders, leerkrachten en het kind zelf.

Hoogsensitiviteit is geen aandoening of diagnose! Noch is het bedoeld om een kind te labelen. Er is wel inzicht nodig in wat het in de dagelijkse praktijk van een kind inhoudt om hooggevoelig te zijn. Daarom ontkomen we er niet aan om het een ‘naam’ te geven. Door deze eigenschap bij je kind te herkennen en goed te begrijpen wat het inhoudt, zal je je kind beter begrijpen en daardoor ben je automatisch in staat je kind beter te begeleiden.

Hoogsensitieve kinderen zijn met andere woorden heel gewoon fijn gevoelig!

Hoe herken je een hoogsensitief kind?
Alle kinderen zijn uniek, ook hoog gevoelige kinderen. Een paar punten waaraan je een hoog sensitief kind kan herkennen, zijn:

  • Een scherp gehoor en schikken van plotselinge harde geluiden
  • Emoties intens ervaren
  • Gevoelig voor labeltjes in de kleding en naadjes in de sokken
  • Zich snel zorgen maken & meer piekeren
  • Tijd nodig om aan nieuwe situatie te wennen
  • Diepzinnige vragen stellen en veel waarom-vragen
  • Heel goed geheugen
  • Het aanvoelen van stemmingen en de sfeer
  • Soms zwaarder op de hand.

Herken je je kind hierin? Praktijk Sanneschijn biedt het Stralend Jezelf Zijn traject aan. Speciaal voor hoogsensitieve kinderen om het zelfvertrouwen te vergroten en hen om te leren gaan met de uitdagingen van deze eigenschap.

Test hoogsensitieve kinderen

Is je kind hoogsensitief?

Onderstaande vragenlijst is samengesteld door Elaine Aron. Zij is een Amerikaanse psychotherapeute en universitair docent psychologie, die wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan naar hoogsensitiviteit. Je kan de vragenlijst invullen om een indruk te krijgen of je kind hoogsensitief is. Beantwoord de vragen met een ‘ja’ als de vraag in ieder geval enigszins voor je kind opgaat of gedurende een aanzienlijke periode in het verleden opging. Antwoord met ‘nee’ als het niet speciaal of helemaal niet opgaat voor je kind.

Vragenlijst
1. Mijn kind schrikt snel.
2. Mijn kind heeft last van kleren die kriebelen, naden in sokken of kledingmerkjes tegen zijn/haar huid.
3. Mijn kind houdt over het algemeen niet van grote verrassingen.
4. Mijn kind leert meer van een vriendelijke terechtwijzing dan van een strenge straf.
5. Mijn kind lijkt mijn gedachten te kunnen lezen.
6. Mijn kind gebruikt moeilijke woorden voor zijn/haar leeftijd.
7. Mijn kind ruikt elk vreemd geurtje.
8. Mijn kind heeft een scherpzinnig gevoel voor humor.
9. Mijn kind lijkt zeer intuïtief.
10. Mijn kind is moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag.
11. Mijn kind heeft moeite met grote veranderingen.
12. Mijn kind wil zich verkleden als zijn/haar kleren nat of zanderig zijn geworden.
13. Mijn kind stelt veel vragen.
14. Mijn kind is een perfectionist.
15. Mijn kind heeft oog voor het verdriet van anderen.
16. Mijn kind houdt meer van rustige spelletjes.
17. Mijn kind stelt diepzinnige, beschouwende vragen.
18. Mijn kind is zeer gevoelig voor pijn.
19. Mijn kind kan slecht tegen een luidruchtige omgeving.
20. Mijn kind heeft oog voor detail (iets dat van plaats veranderd is, een verandering in iemands uiterlijk)
21. Mijn kind kijkt eerst of het veilig is alvorens ergens in te klimmen.
22. Mijn kind presteert het best wanneer er geen vreemden bij zijn.
23. Mijn kind beleeft de dingen intensief.

Score

13 – 23 keer Ja
Je kind is waarschijnlijk hoogsensitief.

0 – 12 keer Ja
Je kind is waarschijnlijk niet hoogsensitief. Als een aantal stellingen echter in extreme mate voor uw kind geldt, kan hij of zij toch hooggevoelig zijn. Als ouder of verzorger kan je dat zelf het beste beoordelen.