Hoogsensitieve kinderen op school

Als hoogsensitieve kinderen zich veilig voelen in de klas en het onderwijs sluit aan op hun meestal visuele leersysteem (beelddenken), dan zijn het over het algemeen goede, vlotte en leergierige leerlingen. Voelen ze zich echter onveilig of het onderwijs sluit niet aan, dan komt er vaak niet uit wat erin zit, zijn ze onzeker of lijken ze ongeïnteresseerd.

Uit het onderzoek van Elaine Aron (een Amerikaanse onderzoekspsycholoog die als eerste wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan naar hoogsensitiviteit) blijkt dat één op de vijf mensen hoogsensitief is. Dit betekent dat in een klas of groep van 25 kinderen er gemiddeld 5 hoogsensitief zijn. Helaas wordt deze eigenschap vaak niet herkent en worden deze kinderen als verlegen en angstig bestempeld (terwijl ze eerder behoedzaam zijn) of juist als hyperactief en te druk (wat vaak veroorzaakt wordt door overprikkeling).

Uitdagingen waar hooggevoelige kinderen in het onderwijs, op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf tegenaan kunnen lopen zijn bijvoorbeeld:

  • Vrij spelen, de gymles en buiten spelen. Voor veel hoog sensitieve kinderen zijn dit situaties die ze als chaotisch en druk ervaren. Daarom staan ze vaak eerst op een afstandje te observeren.
  • Moeite met automatiseren op school, zoals de tafels uit het hoofd leren.
  • Bij toetsen (onder tijdsdruk) en dictees is er geregeld sprake van onderpresteren en komt er niet uit wat ‘erin’ zit.
    Kinderen met een voorkeur voor het visuele leersysteem (beelddenkers) gaan soms radend lezen om te maskeren dat ze een talige instructie niet goed meegekregen hebben of om hun onzekerheid te verbloemen.
  • Rekenproblemen.
  • Faalangst en onzekerheid.
  • Schoolreisjes en kamp. Deze uitstapjes zijn voor veel kinderen spannend, maar een hooggevoelig kind kan er dagen, weken of zelfs maanden van tevoren al wakker van liggen.

Herken je jouw kind hierin? Wellicht is het Stralend Jezelf Zijn traject iets voor jouw kind. Speciaal ontwikkeld om het zelfvertrouwen te vergroten en om te leren gaan met de uitdagingen van deze eigenschap!